Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška - úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku.
Veřejná vyhláška - změna č. 2 ÚP Komárov.
Obecně závazná vyhláška 1/2018 - o odpadech
Obecně závazná vyhláška 1/2017 o odpadech