Úřad

Zasedání obecního zastupitelstva.

Obec Komárov zve na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.4.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program: 1. Schválení školských obvodů
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Stav přípravy kanalizace
4. Různé