Archiv úřední desky
Pozvánka na schůzi OZ obce Komárov.
Pozvánka na schůzi ZO Komárov.
Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volby do Parlamentu ČR
Pozvánka na schůzi ZO Komárov.
Pozvánka na schůzi OÚ.
Oznámení o sčítání lidu v r. 2021
Zatupitelstvo Jihočeského kraje.
Koncert dechové huidby Muzikanti z Jižních Čech

Obec Komárov pořádá dne 18.7.2020 koncert dechové hudby " Muzikanti z Jižních Čech". Koncert se uskuteční na návsi od 14.00 hod.


Pozvánka na schůzi OÚ.
Oznámení o výběru poplatků.

Obec Komárov oznamuje občanům, že ve čtvrtek 5.3.2020 budou na obecním úřadu od 18.00 hod. do 20.00 hod. vybírány poplatky za vodu, odpady a psi.


Koncert dechové hudby Keramička.

Obec Komárov pořádá dne 20.7.2019 koncert dechové hudby Keramička od 14.00 hod. na návsi.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje.
Pozvánka na schůůzi obecního zstupitelstva
Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj..
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018
MAS Lužnice - IROP - infrastruktura pro sociální začleňování - 2. výzva k přdkládání žádosti o podporu z IROP
Státní pozemkový úřad - zjišťování průběhu hranic pozemků
Selské baroko
Převod pozemku,
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Veřejná vyhláška - změna č. 3 ÚP Komárov
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Komárov
Záměr pronájmu hostince.
Rozpočtové opatření č. 6/2016

výkaz obce


Pachtovní smlouva s firmou Eurofarms s.r.o.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Eurofams s.r.o.
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
Rozpočtové opatření č. 5/2016

výkaz obce


Rozppčtové opatření č. 4/2016

výkaz obce


Rozpočtové opatření 3/2016

výkaz obce


Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 1
Záměr prodeje pozemku.
Rozpočtové opatření č. 2/2016

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 1/2016

výkaz obce


Informace k dani z nemovitých věcí - rok 2016
Schválený rozpočet na r. 2016

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 10/2015

výkaz obce


Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2016.

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 8/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 6/2015

výkaz obce


Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
Rozpočtové opatření č. 5

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 4/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 3/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 2/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 1/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 9

výkaz obce


Informace k daní z nemovitých věcí za r. 2015
Informace k dani z nemovitosti za r. 2015
Oznámení zahájení územního řízení.
Schválený rozpočet na rok 2015

účetní výkaz obce


Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva.
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 8 - výkaz 2014

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7 - výkaz 2014
Oznámení o ustavujícícm zasedání ZO Komárov
Usnesení č. 5/2014
Rozpočtové opatření č. 6 - výkaz 2014
Zveřejnění záměru směn pozemků.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Komárov
Usnesení č. 4/2014
Rozpočtové opatření č. 5 - výkaz 2014
Usnesení č. 3/2014
Rozpočtové opatření č. 4 - výkaz 2014
Usnesení č. 2/2014
Rozpočtové opatření č. 3 - výkaz 2014
Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na r. 2014
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013.
Rozpočtové opatření č. 2 - výkaz 2014
Usnesení č. 1/2014
Rozpočtové opatření č. 1 - výkaz 2014
Výkaz o plnění rozpočtu za 12.měsíc r. 2013
Záměr prodeje pozemku.
Informace o údajích k dani z nemovitosti na r.2014
Rozpočet obce Komárov na rok 2014.

výkaz obce


Usnesení č. 7/2013
Usnsení č. 6/2013
Usnesení č. 5/2013
Usnesení č. 4/2013
Usnesení č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Soběslavsko
Závěrečný účet TDO Lužnicd za r. 2012.
Usnesení č. 2/2013
Veřejná vyhláška návrhu změny č. 1 územního plánu Komárov.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaaření za rok 2012.
Závěrečný účet za rok 2012
Usnesení č. 1/2013
Oznámení územního řízení.
Výroční zpráva za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2012
Územní rozhodnutí.
Oznámení.
Rozpočtové opatření č. 7/2012
Informace o údajích k dani z nemovitostí na rok 2013
Oznámení
Usnesení zastupitelstva č. 8/2012
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2013
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2013.
Rozpočet obce Komárov na rok 2013.
Usnesení zastupitelstva č. 7/2012.
Rozpočtové opatření č. 6
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-10.měsíc 2012
Usnsení zastupitelstva č. 6/2012
Usnesení č. 5/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-6. měs. 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Usnesení č. 4/2012
Usnesení č. 3/2012
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2011
Usnesení č. 2/2012
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2011
Závěrečný účet obce Komárov za r. 2011
Usnesení 1/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-2.měs.2012
Výroční zpráva za rok 2011.
Usnesení 8/2011
Usnesení 7/2011
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r. 2012
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2012
Usnesení 6/2011
Usnessení 5/2011
Usnessení 4/2011
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice za rok 2010
Usnesení 3/2011
Usnesení 2/2011
Usnesení 1/2011
Rozpočtový výhled na r. 2011-2015
Výroční zpráva za rok 2010
Vyhláška o místních poplatcích č. 1/2010
Usnesení 3a/2010
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2011
Usnesení 2a/2010
Rozpočet DSO Soběslavsko na r. 2011
Rozpočet obce Komárov na r. 2011
Usnesení 1/2010 - ustavující
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008