Archiv úřední desky
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje.
Pozvánka na schůůzi obecního zstupitelstva
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016
Veřejná vyhláška - změna č. 3 ÚP Komárov
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Komárov
Záměr pronájmu hostince.
Rozpočtové opatření č. 6/2016

výkaz obce


Pachtovní smlouva s firmou Eurofarms s.r.o.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Eurofams s.r.o.
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
Rozpočtové opatření č. 5/2016

výkaz obce


Rozppčtové opatření č. 4/2016

výkaz obce


Rozpočtové opatření 3/2016

výkaz obce


Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 1
Záměr prodeje pozemku.
Rozpočtové opatření č. 2/2016

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 1/2016

výkaz obce


Informace k dani z nemovitých věcí - rok 2016
Schválený rozpočet na r. 2016

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 10/2015

výkaz obce


Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2016.

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 8/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 6/2015

výkaz obce


Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
Rozpočtové opatření č. 5

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 4/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 3/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 2/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 1/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 9

výkaz obce


Informace k daní z nemovitých věcí za r. 2015
Informace k dani z nemovitosti za r. 2015
Oznámení zahájení územního řízení.
Schválený rozpočet na rok 2015

účetní výkaz obce


Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva.
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 8 - výkaz 2014

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7 - výkaz 2014
Oznámení o ustavujícícm zasedání ZO Komárov
Usnesení č. 5/2014
Rozpočtové opatření č. 6 - výkaz 2014
Zveřejnění záměru směn pozemků.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Komárov
Usnesení č. 4/2014
Rozpočtové opatření č. 5 - výkaz 2014
Usnesení č. 3/2014
Rozpočtové opatření č. 4 - výkaz 2014
Usnesení č. 2/2014
Rozpočtové opatření č. 3 - výkaz 2014
Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na r. 2014
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013.
Rozpočtové opatření č. 2 - výkaz 2014
Usnesení č. 1/2014
Rozpočtové opatření č. 1 - výkaz 2014
Výkaz o plnění rozpočtu za 12.měsíc r. 2013
Záměr prodeje pozemku.
Informace o údajích k dani z nemovitosti na r.2014
Rozpočet obce Komárov na rok 2014.

výkaz obce


Usnesení č. 7/2013
Usnsení č. 6/2013
Usnesení č. 5/2013
Usnesení č. 4/2013
Usnesení č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Soběslavsko
Závěrečný účet TDO Lužnicd za r. 2012.
Usnesení č. 2/2013
Veřejná vyhláška návrhu změny č. 1 územního plánu Komárov.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaaření za rok 2012.
Závěrečný účet za rok 2012
Usnesení č. 1/2013
Oznámení územního řízení.
Výroční zpráva za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2012
Územní rozhodnutí.
Oznámení.
Rozpočtové opatření č. 7/2012
Informace o údajích k dani z nemovitostí na rok 2013
Oznámení
Usnesení zastupitelstva č. 8/2012
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2013
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2013.
Rozpočet obce Komárov na rok 2013.
Usnesení zastupitelstva č. 7/2012.
Rozpočtové opatření č. 6
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-10.měsíc 2012
Usnsení zastupitelstva č. 6/2012
Usnesení č. 5/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-6. měs. 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Usnesení č. 4/2012
Usnesení č. 3/2012
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2011
Usnesení č. 2/2012
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2011
Závěrečný účet obce Komárov za r. 2011
Usnesení 1/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-2.měs.2012
Výroční zpráva za rok 2011.
Usnesení 8/2011
Usnesení 7/2011
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r. 2012
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2012
Usnesení 6/2011
Usnessení 5/2011
Usnessení 4/2011
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice za rok 2010
Usnesení 3/2011
Usnesení 2/2011
Usnesení 1/2011
Rozpočtový výhled na r. 2011-2015
Výroční zpráva za rok 2010
Vyhláška o místních poplatcích č. 1/2010
Usnesení 3a/2010
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2011
Usnesení 2a/2010
Rozpočet DSO Soběslavsko na r. 2011
Rozpočet obce Komárov na r. 2011
Usnesení 1/2010 - ustavující
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008