Obec Komárov

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - změna č. 3 ÚP Komárov
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Komárov
Záměr pronájmu hostince.
Pachtovní smlouva s firmou Eurofarms s.r.o.
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Eurofams s.r.o.
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 1
Záměr prodeje pozemku.
Informace k dani z nemovitých věcí - rok 2016
Rozpočtové opatření č. 10/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 8/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 6/2015

výkaz obce


Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
Rozpočtové opatření č. 5

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 4/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 3/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 2/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 1/2015

výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 9

výkaz obce


Informace k daní z nemovitých věcí za r. 2015
Informace k dani z nemovitosti za r. 2015
Oznámení zahájení územního řízení.
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva.
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 8 - výkaz 2014

účetní výkaz obce


Rozpočtové opatření č. 7 - výkaz 2014
Oznámení o ustavujícícm zasedání ZO Komárov
Usnesení č. 5/2014
Rozpočtové opatření č. 6 - výkaz 2014
Zveřejnění záměru směn pozemků.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Komárov
Usnesení č. 4/2014
Rozpočtové opatření č. 5 - výkaz 2014
Usnesení č. 3/2014
Rozpočtové opatření č. 4 - výkaz 2014
Usnesení č. 2/2014
Rozpočtové opatření č. 3 - výkaz 2014
Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na r. 2014
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013.
Rozpočtové opatření č. 2 - výkaz 2014
Usnesení č. 1/2014
Rozpočtové opatření č. 1 - výkaz 2014
Výkaz o plnění rozpočtu za 12.měsíc r. 2013
Záměr prodeje pozemku.
Informace o údajích k dani z nemovitosti na r.2014
Rozpočet obce Komárov na rok 2014.

výkaz obce


Usnesení č. 7/2013
Usnsení č. 6/2013
Usnesení č. 5/2013
Usnesení č. 4/2013
Usnesení č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Soběslavsko
Závěrečný účet TDO Lužnicd za r. 2012.
Usnesení č. 2/2013
Veřejná vyhláška návrhu změny č. 1 územního plánu Komárov.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaaření za rok 2012.
Závěrečný účet za rok 2012
Usnesení č. 1/2013
Oznámení územního řízení.
Výroční zpráva za rok 2012.
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2012
Územní rozhodnutí.
Oznámení.
Rozpočtové opatření č. 7/2012
Informace o údajích k dani z nemovitostí na rok 2013
Oznámení
Usnesení zastupitelstva č. 8/2012
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2013
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2013.
Rozpočet obce Komárov na rok 2013.
Usnesení zastupitelstva č. 7/2012.
Rozpočtové opatření č. 6
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-10.měsíc 2012
Usnsení zastupitelstva č. 6/2012
Usnesení č. 5/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-6. měs. 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012
Usnesení č. 4/2012
Usnesení č. 3/2012
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2011
Usnesení č. 2/2012
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2011
Závěrečný účet obce Komárov za r. 2011
Usnesení 1/2012
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-2.měs.2012
Výroční zpráva za rok 2011.
Usnesení 8/2011
Usnesení 7/2011
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r. 2012
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2012
Usnesení 6/2011
Usnessení 5/2011
Usnessení 4/2011
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet Svazku obcí - TDO Lužnice za rok 2010
Usnesení 3/2011
Usnesení 2/2011
Usnesení 1/2011
Rozpočtový výhled na r. 2011-2015
Výroční zpráva za rok 2010
Vyhláška o místních poplatcích č. 1/2010
Usnesení 3a/2010
Rozpočet TDO Lužnice na r. 2011
Usnesení 2a/2010
Rozpočet DSO Soběslavsko na r. 2011
Rozpočet obce Komárov na r. 2011
Usnesení 1/2010 - ustavující
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008

Dnes je: 21.01.2018

Dnes má svátek: Běla

Aktuality

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení o zahájení územního řízení kanalizace a ČOV v obci Komárov
více
DSO Soběslavsko - rozpočet na rok 2018
více
DSO Soběslavsko - rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Usnesení č. 6/2017
více
Schválený rozpočet obce na rok 2018
účetní výkaz obce
více
Usnesení č. 5/2017
více
Obecně závazná vyhláška 1/2017 o odpadech
více
Návrh rozpočtu obce Komárov na r. 2018
účetní výkaz obce
více
Veřejná vyhláška změny č. 3 územního plánu Komárov
více
MAS Lužnice - IROP - infrastruktura pro sociální začleňování - 2. výzva k přdkládání žádosti o podporu z IROP
více
Návrh rozpočtu TDO Lužnice na rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
výkaz obce
více
Veřejná výhláška - návrh změny Územního plánu č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 8/2017
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
výkaz TDO Lužnice
více
Státní pozemkový úřad - zjišťování průběhu hranic pozemků
více
Usnesení č. 3/2017
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
výkaz obce
více
Selské baroko
více
Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
výkaz obce
více
Převod pozemku,
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017
výkaz obce
více
Usnesení č. 2/2017
více
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2016
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komárov za rok 2016
více
Závěrečný účet a účetní závěrka obce Komárov za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
výkaz obce
více
Rozpočtévé opatření č. 2/2017
výkaz obce
více
Rozpočtový výhled TDO Lužnce na období 2017-2021
více
Schválený rozpočet TDO Lužnice na rok 2017
více
Usnesení č. 1/2017
více
Rozpočtové opatření č. 1/2017
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 8/2016
více
Výroční zpráa za rok 2016
více
Schválený rozpoočet na rok 2017
účetní výkaz obce
více
Rozpočtový výhled r. 2017 - r. 2020
více
Usnsení č. 8/2016
více
Rozpočtové opatření č. 7/2016
více
Usnesení č. 7/2016
více
Rozpočtový výhled DSO Soběslavsko do roku 2020
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2017
účetní výkaz obce
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2017
více
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Komárov
více
Veřejná vyhláška - změna č. 3 ÚP Komárov
více
Záměr pronájmu hostince.
více
Rozpočtové opatření č. 6/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 6/2016
více
Pachtovní smlouva s firmou Eurofarms s.r.o.
více
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Eurofams s.r.o.
více
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
více
Usnsení č. 5/2016
více
Rozpočtové opatření č. 5/2016
výkaz obce
více
Rozppčtové opatření č. 4/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 4/2016
více
Rozpočtové opatření 3/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 3/2016
více
Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 1
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za r. 2015
více
Usnesení 2/2016
více
Záměr prodeje pozemku.
více
Závěrečný účet DSO Soběslavsko za r. 2015
více
Rozpočtové opatření č. 2/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 1/2016
více
Rozpočtové opatření č. 1/2016
výkaz obce
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočtový výhled naa r. 2014 - 2017
více
Informace k dani z nemovitých věcí - rok 2016
více
Schválený rozpočet na r. 2016
účetní výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 10/2015
výkaz obce
více
Usnesení č. 6/2015
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r. 2016
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2016
více
Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2016.
účetní výkaz obce
více
Usnesení 5/2015
více
Rozpočtové opatření č. 8/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 7/2015
výkaz obce
více
Usnesení č. 4/2015
více
Rozpočtové opatření č. 6/2015
výkaz obce
více
Usnesení 3/2015
více
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
více
Rozpočtové opatření č. 5
výkaz obce
více
Usnesení 2/2015
více
Rozpočtové opatření č. 4/2015
výkaz obce
více
Závěrečný účet DSO Soběslavsko za r. 2014
více
Usnesení 1/2015
více
Rozpočtové opatření č. 3/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 2/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 1/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 9
výkaz obce
více
Informace k daní z nemovitých věcí za r. 2015
více
Informace k dani z nemovitosti za r. 2015
více
Oznámení zahájení územního řízení.
více
Schválený rozpočet na rok 2015
účetní výkaz obce
více
Usnesení č. 3/2014
více
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
více
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva.
více
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r.2015
více
Usnesení č. 2/2014
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2015
více
Usnesení z ustavujícího zasedání OZ č. 1/2014
více
Rozpočtové opatření č. 8 - výkaz 2014
účetní výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 7 - výkaz 2014
více
Oznámení o ustavujícícm zasedání ZO Komárov
více
Usnesení č. 5/2014
více
Rozpočtové opatření č. 6 - výkaz 2014
více
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Komárov
více
Zveřejnění záměru směn pozemků.
více
Usnesení č. 4/2014
více
Rozpočtové opatření č. 5 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 3/2014
více
Rozpočtové opatření č. 4 - výkaz 2014
více
Rozpočtové opatření č. 3 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 2/2014
více
Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na r. 2014
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013.
více
Rozpočtové opatření č. 2 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 1/2014
více
Rozpočtové opatření č. 1 - výkaz 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013.
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 12.měsíc r. 2013
více
Záměr prodeje pozemku.
více
Informace o údajích k dani z nemovitosti na r.2014
více
Usnesení č. 7/2013
více
Usnsení č. 6/2013
více
Usnesení č. 5/2013
více
Usnesení č. 4/2013
více
Usnesení č. 3/2013
více
Rozpočtové opatření č. 3/2013
více
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Soběslavsko
více
Závěrečný účet TDO Lužnicd za r. 2012.
více
Usnesení č. 2/2013
více
Veřejná vyhláška návrhu změny č. 1 územního plánu Komárov.
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaaření za rok 2012.
více
Závěrečný účet za rok 2012
více
Usnesení č. 1/2013
více
Oznámení územního řízení.
více
Výroční zpráva za rok 2012.
více
Oznámení.
více
Územní rozhodnutí.
více
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2012
více
Rozpočtové opatření č. 7/2012
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí na rok 2013
více
Oznámení
více
Usnesení zastupitelstva č. 8/2012
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2013
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2013.
více
Rozpočet obce Komárov na rok 2013.
více
Usnesení zastupitelstva č. 7/2012.
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-10.měsíc 2012
více
Usnsení zastupitelstva č. 6/2012
více
Usnesení č. 5/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-6. měs. 2012
více
Rozpočtové opatření č. 3/2012
více
Usnesení č. 4/2012
více
Usnesení č. 3/2012
více
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2011
více
Usnesení č. 2/2012
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.
více
Závěrečný účet obce Komárov za r. 2011
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2011
více
Usnesení 1/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-2.měs.2012
více
Výroční zpráva za rok 2011.
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?