Obec Komárov

O obci

O obci Komárov

    Osada Komárov vznikla v době středověké kolonizace, i když první písemná zmínka o ní pochází až z r. 1492. Leží na rovině kolem pravidelné obdélné návsi, v jejímž středu je malý rybník a kaple z 19. stolení a věží. Náves lemují honosné selské statky, mezi které se vklínila jen jediná domkářská usedlost. Bohaté zdobené štíty s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemné krajky. Zdobí nejen obytná stavení, ale i špýchary. Jsou názornou ukázko postupného přechodu lidové blatské architektury od barokních forem k prvkům empírovým a pseudorománským, typickým pro období pozdního romantismu. 
    Komárovské štíty jsou nerozlučně spjaty se jménem významného tvůrce této oblasti Martina Patáka (1816-1889), rodáka z Vlastiboře, syna zedníka Jana Patáka. Na Blatech působil od začátku 60. let 19. století. Již před ním pracovali v oblasti zedníci, kteří zdejší původně dřevěnou (roubenice) zástavbu postupně nahrazovali zděným objekty. V Komárově k tomu došlo počátkem 19. stol., protože již v roce 1828 byly všechny statky na návsi zděné. K nejstarším patří špýchar v čp. 4 z r. 1808 a sýpka statku čp. 51 z r. 1839, jejichž štíty mají ještě čistě barokní tvary. Vedle nich se stavěly i štíty ovlivněné empírem, např. u čp. 16 z r. 1831 a čp. 10 z r. 1837. Možná, že autorem těchto staveb byl zedník Jan Šoch. 
    Kolem roku 1862 se na přestavbách komárovských statků začíná podílet Martin Paták. Z barokního tvarosloví ponechává jen voluty a obloučkovou balustrádu, vlastní výzdoba vnitřní plochy štítů již nese znaky novorománského slohu: plastické ztvárnění umocňuje sytá barva. V tomto stylu vytvořil Paták štíty špýcharu v čp. l z r. 1862, špýchar u čp. 28 z r. 1865a štít sýpky u čp. 5 z r. 1862. Z dalších komárovských staveb patří k nejvýznamnějším i čp. 29 z r. 1784, čp. 2 z r. 1815, čp. 8 z r. 1861 se špýcharem, čp. 25 z r. 1870, sýpka domu čp. 18 z r. 1876 aj. Architekturu podobného blatského typu najdeme i v okolních obcích např. ve Svinkách, Vlastiboři, Záluží, Klečatech, Zálší, Mažicích a Borkvicích. 
    Od r. 1995 je zde památková rezervace. Komárov je rodištěm Bedřicha Dubského (1880-1957), autora knihy Pravěk jižních Čech.

 

Dále je možné se dočíst o obci Komárov zde: http://www.dsosobeslavsko.cz/

Základní informace o obci

Kraj: Jihočeský
Město: Soběslav
Počet obyvatel: 121
Věkový průměr: 41 

Dnes je: 20.02.2017

Dnes má svátek: Oldřich

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2011.
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-2.měs.2012
více
Usnesení 1/2012
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.
více
Závěrečný účet obce Komárov za r. 2011
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2011
více
Usnesení č. 2/2012
více
Závěrečný účet Svazku obcí Soběslavsko za rok 2011
více
Usnesení č. 3/2012
více
Usnesení č. 4/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-6. měs. 2012
více
Rozpočtové opatření č. 3/2012
více
Usnesení č. 5/2012
více
Usnsení zastupitelstva č. 6/2012
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 1.-10.měsíc 2012
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Usnesení zastupitelstva č. 7/2012.
více
Rozpočet obce Komárov na rok 2013.
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2013.
více
Usnesení zastupitelstva č. 8/2012
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2013
více
Oznámení
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí na rok 2013
více
Rozpočtové opatření č. 7/2012
více
Oznámení.
více
Územní rozhodnutí.
více
Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2012
více
Výroční zpráva za rok 2012.
více
Oznámení územního řízení.
více
Usnesení č. 1/2013
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaaření za rok 2012.
více
Závěrečný účet za rok 2012
více
Veřejná vyhláška návrhu změny č. 1 územního plánu Komárov.
více
Usnesení č. 2/2013
více
Závěrečný účet TDO Lužnicd za r. 2012.
více
Závěrečný účet za rok 2012 - DSO Soběslavsko
více
Rozpočtové opatření č. 3/2013
více
Usnesení č. 3/2013
více
Usnesení č. 4/2013
více
Usnesení č. 5/2013
více
Usnsení č. 6/2013
více
Usnesení č. 7/2013
více
Informace o údajích k dani z nemovitosti na r.2014
více
Záměr prodeje pozemku.
více
Výkaz o plnění rozpočtu za 12.měsíc r. 2013
více
Rozpočtové opatření č. 1 - výkaz 2014
více
Výroční zpráva za rok 2013.
více
Usnesení č. 1/2014
více
Rozpočtové opatření č. 2 - výkaz 2014
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2013.
více
Veřejná vyhláška daně z nemovitosti na r. 2014
více
Rozpočtové opatření č. 3 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 2/2014
více
Rozpočtové opatření č. 4 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 3/2014
více
Rozpočtové opatření č. 5 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 4/2014
více
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Komárov
více
Zveřejnění záměru směn pozemků.
více
Rozpočtové opatření č. 6 - výkaz 2014
více
Usnesení č. 5/2014
více
Oznámení o ustavujícícm zasedání ZO Komárov
více
Rozpočtové opatření č. 7 - výkaz 2014
více
Rozpočtové opatření č. 8 - výkaz 2014
účetní výkaz obce
více
Usnesení z ustavujícího zasedání OZ č. 1/2014
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2015
více
Usnesení č. 2/2014
více
Návrh rozpočtu na rok 2015
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r.2015
více
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
více
Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva.
více
Veřejná vyhláška změna č. 1 ÚP Komárov
více
Schválený rozpočet na rok 2015
účetní výkaz obce
více
Usnesení č. 3/2014
více
Oznámení zahájení územního řízení.
více
Informace k dani z nemovitosti za r. 2015
více
Rozpočtové opatření č. 9
výkaz obce
více
Informace k daní z nemovitých věcí za r. 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 2/2015
výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 3/2015
výkaz obce
více
Usnesení 1/2015
více
Závěrečný účet DSO Soběslavsko za r. 2014
více
Rozpočtové opatření č. 4/2015
výkaz obce
více
Usnesení 2/2015
více
Rozpočtové opatření č. 5
výkaz obce
více
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2014
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014
více
Rozpočtové opatření č. 6/2015
výkaz obce
více
Usnesení 3/2015
více
Rozpočtové opatření č. 7/2015
výkaz obce
více
Usnesení č. 4/2015
více
Rozpočtové opatření č. 8/2015
výkaz obce
více
Usnesení 5/2015
více
Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2016.
účetní výkaz obce
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2016
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na r. 2016
více
Schválený rozpočet na r. 2016
účetní výkaz obce
více
Rozpočtové opatření č. 10/2015
výkaz obce
více
Usnesení č. 6/2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí - rok 2016
více
Rozpočtový výhled naa r. 2014 - 2017
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 1/2016
více
Rozpočtové opatření č. 2/2016
výkaz obce
více
Závěrečný účet DSO Soběslavsko za r. 2015
více
Záměr prodeje pozemku.
více
Usnesení 2/2016
více
Závěrečný účet TDO Lužnice za r. 2015
více
Usnesení č. 3/2016
více
Veřejná vyhláška - návrh změny Územního plánu č. 1
více
Rozpočtové opatření 3/2016
výkaz obce
více
Rozppčtové opatření č. 4/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 4/2016
více
Usnsení č. 5/2016
více
Rozpočtové opatření č. 5/2016
výkaz obce
více
Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu parlamentu ČR
více
Pachtovní smlouva s firmou Eurofarms s.r.o.
více
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Eurofams s.r.o.
více
Rozpočtové opatření č. 6/2016
výkaz obce
více
Usnesení č. 6/2016
více
Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Komárov
více
Veřejná vyhláška - změna č. 3 ÚP Komárov
více
Rozpočet TDO Lužnice na rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce Komárov na rok 2017
účetní výkaz obce
více
Rozpočtový výhled DSO Soběslavsko do roku 2020
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2017
více
Usnesení č. 7/2016
více
Rozpočtové opatření č. 7/2016
více
Schválený rozpoočet na rok 2017
účetní výkaz obce
více
Rozpočtový výhled r. 2017 - r. 2020
více
Usnsení č. 8/2016
více
Rozpočtové opatření č. 8/2016
více
Usnesení č. 1/2017
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?